Kære konfirmandforældre
 
Jeg har udskudt det så længe som muligt, i håb om at der ville komme nye retningslinjer. Det er der ikke, så derfor denne opdatering vedr. konfirmationerne – med forbehold for, at der kan komme ændringer inden den 23. august:
 
Der er 9 konfirmander i Bjergby og 5 i Mygdal, og som reglerne er må der være 36 i Bjergby kirke og 23 i Mygdal kirke den 23. august.
 
Det betyder, at der både i Bjergby kirke og i Mygdal kirke må være 3 foruden konfirmanden selv, altså i alt 4, – desværre! Alle kender forholdene rundt omkring, og det går desværre også ud over denne festlige dag.
 
Desuden skal vi jo mødes den 12.august kl. 19.00 for at tale om de praktiske ting vedr. konfirmationerne. Vi plejer at indlede med en gudstjeneste, men det udelader vi af samme grund (ellers kunne der kun komme én forælder pr. konfirmand), – så vi mødes i sognehuset og dér kan der være konfirmand og begge forældre.
 
Med ønsket om en god sommer

Menighedsråds valg 2020.

Orienteringsmøde omkring valg til Menighedsråd for Bjergby-Mygdal kirker 2020.

Mødet afholdes den 18. august 2020 kl. 19.00 i Sognehuset, Træholtvej, Bjergby

Dagsorden

Velkomst ved menighedsrådets formand

 Valg af dirigent.

  • Orientering om arbejdet i den forløbne funktions periode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  • Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  • Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  • Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  • Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  • Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Vel mødt

Bjergby-Mygdal Menighedsråd

 

SÅ har vi fået lov til at åbne kirkerne igen. Det er meget glædeligt og første gudstjenestedag bliver Kristi Himmelfartsdag kl. 10.30 i Mygdal, og derefter vil vi følge gudstjenestelisten, som man kan finde her på hjemmesiden og i 2 Sogne.

Der er stadig begrænsninger, men de er mindre strenge end de var. Fra nu kan vi være 36 i Bjergby kirke og 23 i Mygdal kirke ved almindelige gudstjenester. Vi skal sidde med 2 meters afstand og jeg skal trykke salmeblade. Vi har hos os valgt, at der ikke bliver altergang indtil videre, da vi synes det bliver noget kunstigt noget med brug af handsker osv. Men ellers følger vi situationen og glæder os til at det hele kan blive helt normalt igen.

Spr. Lars Brinth

Aktuelle arrangementer og nyheder