Gudstjenester

 

Allerhelgen.

Også i år vil der blive afholdt én fælles allerhelgensgudstjeneste, i Bjergby Kirke, kl. 15,00,

fordi Bjergby-Mygdal Sogne passes af nabopræsterne.

Allerhelgens gudstjeneste former sig som en mindeandagt hvor navnene på dem, som vi har mistet i år,

i vore to sogne vil blive læst op, der vil blive tændt lys for hver enkelt.

 

 

Bjergby kirke

Mygdal kirke