Nyheder

  

Gravermedhjælper

søges til

Bjergby Kirke og Kirkegård  &  Mygdal Kirke og Kirkegård

Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper er ledig og ønskes besat pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter.

Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper i perioden 1.3.2023 – 30.11.2023 er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.

Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms arealer. Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken.

Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil, har forståelse for kirken som arbejdsplads og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund.
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingen. Kørekort B er et krav.

Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos
Formand Alice Rokkjær – tlf. 51 51 95 42.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til formand for Bjergby-Mygdal menighedsråd:
Alice Rokkjær, E-mail: 8461fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. februar 2023 kl. 12.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning