Nyheder

         Graver   søges  

Bjergby – Mygdal menighedsråd, Hjørring Nordre Provsti søger en graver til Bjergby Kirke

Stilingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra 1. januar 2020 eller efter aftale. 

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen

 • kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirken og graverfaciliteter
 • kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter
 • kan vejlede kirkegårdens brugere
 • kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt
 • kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem.

Vi søger en medarbejder, der

 • er udadvendt og imødekommende
 • er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både i skrift og tale
 • har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter
 • har IT-kundskaber – gerne kendskab til Brandsoft
 • har relevant faglig uddannelse og er villig til at deltage i nødvendig uddannelse
 • fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt samarbejde med præst,

menighedsråd, graveren i Mygdal, kirkens øvrige personale og frivillige

 • er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur.

Vi tilbyder

 • en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag. 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor

2 år efter ansættelsens start. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 294.315,23 kr. – 351.298,78 (nutidskroner).

Fikspunktet er kr. 294.315,23 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 21.551,94 (nutidskroner).

Stillingen er indplaceret i løn gruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse.

Års-lønnen aftales inden for intervallet kr. 286.774,24 kr. – 365.636,83 (nutidskroner).

Fikspunktet er kr. 301.113,39 (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på kr. 21.551,94 (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest, i forbindelse med ansættelsen.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

Sognepræst Lars Rasmussen Brinth tlf.: 98 97 10 22

formand for menighedsrådet Alice Rokkjær, tlf. 51 51 95 42 eller

kontaktperson Hanne Kronborg, tlf.: 42 91 15 96

Ansøgning med relevante bilag sendes til Bjergby – Mygdal menighedsråd på e-mail: 8461fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 11. november 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 47 og 48.