Om Bjergby-Mygdal

Bjergby kirke


Bjergby kirke er en middelalderkirke, opført engang i 1100-tallet. Kirken består af skib og kor og et senere tilbygget våbenhus.


Krucifiks udført af Niels Helledie ophængt på væggen i Bjergby kirke. Krucifikset er udstyret med et udskifteligt bånd i de liturgiske farver. Det er en gave til kirken.

Læs mere om Bjergby kirke her

Mygdal kirke


Mygdal kirke er opført i første halvdel af 1200-tallet. Den er en af Vendsyssels få romanske teglstenskirker med rundbuede vinduer. Kirken har aldrig haft tårn. Våbenhuset er bygget i 1897 og afløste et ældre våbenhus med bindingsværk fra 1767.


Mygdal kirke med kalkmaleri og krucifiks på nordvæggen. Kalkmaleriet blev afdækket i 1974 og menes at stamme fra 1300-tallet. Krucifikset er nok kirkens ældste inventar.

Læs mere om Mygdal kirke her