Menighedsråd

Menighedsråds valg 2020.

Orienteringsmøde omkring valg til Menighedsråd for Bjergby-Mygdal kirker 2020.

Mødet afholdes den 18. august 2020 kl. 19.00 i Sognehuset, Træholtvej, Bjergby

Dagsorden

Velkomst ved menighedsrådets formand

 Valg af dirigent.

  • Orientering om arbejdet i den forløbne funktions periode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  • Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  • Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  • Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  • Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  • Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Vel mødt

Bjergby-Mygdal Menighedsråd

 

Alice Rokkjær

Formand

Tlf.: 51 51 95 42
E-mail: skagenlandevej@hotmail.com

Henning Grøntved

Næstformand

Tlf.: 20 28 34 31
E-mail: henagroentved@hotmail.com

Martin Pedersen

Kirkeværge i Mygdal

Tlf.: 30 41 96 61
E-mail: karen.martin@mail.tele.dk

Hanne Kristoffersen

Kirkeværge i Bjergby

Tlf.: 30 27 46 37
E-mail: HKMygdal@gmail.com

Aase Christensen

Kasserer

Tlf.: 98938706/23445608
E-mail: aac177251@gmail.com

Hanne Kronborg

Kontaktperson i Bjergby

Inger Jensen

Menigt medlem

Tlf.: 29 12 21 78
E-mail: lamdalpi60@gmail.com

Jørgen Juel Mikkelsen

Menigt medlem

Tlf.: 26 69 49 38
E-mail: jgm@email.dk