Menighedsråd

På Valgforsamlingen den 15. september 2020 blev følgende valgt til
Bjergby-Mygdal Menighedsråd for perioden 2020 – 2024.

Alice Rokkjær, Rugvænget 5, Bjergby

Aase Christensen, Bygvænget 8, Bjergby

Thomas Borrisholt, Degnevænget 121, Bjergby

Hanne Kronborg, Hvedevænget 19, Bjergby

Helge Nielsen, Kobbersholtvej 4, Mygdal

Henning Grøntved, Grøntvedvej 5, Mygdal

Inger Weinkauff, Kabbeltvedvej 133, Mygdal

Martin Pedersen, Hebbelstrupvej 229, Mygdal

 

Stedfortrædere;

Bettina Sproegel, Hvedevænget 18, Bjergby

Hanne Kristoffersen, Skagen Landevej 520, Mygdal

Mette Smalbro, Tangsgårdsvej 123, Bjergby

Trine Leenskjold, Degnbølvej 139, Mygdal

 

 

 

Alice Rokkjær

Formand

Tlf.: 51 51 95 42
E-mail: skagenlandevej@hotmail.com

Henning Grøntved

Næstformand

Tlf.: 20 28 34 31
E-mail: henagroentved@hotmail.com

Martin Pedersen

Kirkeværge i Mygdal

Tlf.: 30 41 96 61
E-mail: karen.martin@mail.tele.dk

Hanne Kristoffersen

Kirkeværge i Bjergby

Tlf.: 30 27 46 37
E-mail: HKMygdal@gmail.com

Aase Christensen

Kasserer

Tlf.: 98938706/23445608
E-mail: aac177251@gmail.com

Hanne Kronborg

Kontaktperson i Bjergby

Inger Jensen

Menigt medlem

Tlf.: 29 12 21 78
E-mail: lamdalpi60@gmail.com

Jørgen Juel Mikkelsen

Menigt medlem

Tlf.: 26 69 49 38
E-mail: jgm@email.dk