Menighedsråd

På Valgforsamlingen den 15. september 2020 blev følgende valgt til Bjergby-Mygdal Menighedsråd for perioden 2020 – 2024.

Alice Rokkjær, Rugvænget 5, Bjergby

Aase Christensen, Bygvænget 8, Bjergby

Thomas Borrisholt, Degnevænget 121, Bjergby

Hanne Kronborg, Hvedevænget 19, Bjergby

Helge Nielsen, Kobbersholtvej 4, Mygdal

Henning Grøntved, Grøntvedvej 5, Mygdal – udtrådt forår 2021

Inger Weinkouff, Kabbeltvedvej 133, Mygdal

Martin Pedersen, Hebbelstrupvej 229, Mygdal

 

Stedfortrædere;

Bettina Sproegel, Hvedevænget 18, Bjergby

Mette Smalbro, Tangsgårdsvej 123, Bjergby

Trine Leenskjold, Degnbølvej 139, Mygdal – indtrådt forår 2021

Hanne Kristoffersen, Skagen Landevej 520, Mygdal

 

 

 

Alice Rokkjær

Formand

Tlf.: 51 51 95 42
E-mail: formand@bjergby-mygdalkirker.dk

Martin Pedersen

Kirkeværge i Mygdal

Tlf.: 30 41 96 61
E-mail: karen.martin@mail.tele.dk

Bettina Sproegel

Menig medlem

Hanne Kronborg

Kontaktperson og Kasserer

E-mail: kasserer@bjergby-mygdalkirker.dk

Inger Weinkouff

Menig medlem

Thomas Borrisholt

Kirkeværge i Bjergby

Helge Nielsen

Næstformand

Telefon: 46926368

Trine Leenskjold Gru

Menig medlem

Telefon: 41223818