Ansatte

Mikkel Sonne Friis

Kirkesanger ved begge kirker

Carsten Nielsen

Graver ved Bjergby Kirke.

Mail: graverbjergby@bjergby-mygdalkirker.dk

Tlf. 30 31 86 70

Grete Borrisholt

Husmor i Sognehuset

Tlf. 98 97 17 77
Mobil: 23 45 17 76
E-mail: t.borrisholt@mail.dk

Henning Grøntved

Gravermedhjælper Mygdal

Tlf.: 20 28 34 31
E-mail: henagroentved@hotmail.com

Tommy Iversen

Graver i Mygdal

Tlf. 61 71 67 31
E-mail: tommy-iversen@hotmail.com

Betty Søttrup Thomsen

Gravermedhjælper i Bjergby

Tlf. 29 45 57 63
E-mail: superbeste02@gmail.com

Benedikte Hauge Olsen

Organist ved begge kirker

tlf. 28 59 24 93
E-mail: benediktemortensen@gmail.com