Torsdagsmøder

Torsdagsmøder

Torsdage i Sognehuset Bjergby  2022 og 2023.

Torsdagsmøder starter kl. 19.00  og slutte ca. kl. 21.00, der er foredrag, kaffe og festligt samvær i Bjergby Sogne hus.
Pris kr. 20,00

22. september 2022:
Sognepræst René Højgaard Olsen, sognepræst ved Bindslev Kirke.
En fortælling om Ukraine.

27. oktober 2022:
Naturvejleder ved Frederikshavn Kommune, Bo Storm.
Foredrag om tro og natur.

24. november 2022:
Birgitte Meier.
Foredrag om tilbageblik på en barndom.

26. januar 2023:
Borgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro.
Foredrag om at sidde i borgmesterstolen.

16. februar 2023:
Lene Graarup.
Foredrag om embedet som sygehuspræst.

23. marts 2023:
Christian Borrisholt Steen.
Foredrag om Etisk Råd og Menneskesyn på spil.

Der kan bestilles Kirkebil, 98 92 47 00, til arrangementerne

– bestilles dagen før inden 12.