Minikonfirmander

Minikonfirmander.

Det er for alle børn i 3. klasse, de vil få brev med hjem, eller man kan kontakte præsten, når det nye skoleår er begyndt, for at høre nærmere.