Årsberetninger

Årsberetning for 2020-2021

Jeg vil starte med, at vi den 02.02.2020 indviede Bjergby kirke. Det var en stor begivenhed hvor 3 præster, 2 provster og 1 biskop deltog.

Vi var heldig med, at vi nåede det, da alt lukkede ned den 8. marts.

Det gik ud over kirkegang, fællesspisning, voksenkor, seniorkor, babysalmesang, minikonfirmander og torsdag-møderne.

Ligeledes måtte vi  aflyse Sogneudflugten den 14. maj

Som noget nyt, måtte vi i den periode streame påskegudstjenesterne

Den 21. maj åbnede kirkerne igen, men der måtte KUN være 36 i Bjergby og 23 i Mygdal.

Den 1.september indviede, vi med et stort fremmøde, de nye forbedrede faciliteter i Præstegårdsbakkerne

Det skete i samarbejde med Danmarks Naturfredning, kommunen, Solhjem og støtte fra bl.a. Veluxfonden. Selv om det var i det fri, måtte vi kun være 100 ved indvielsen. Så det blev vi enige, om at det var det antal, der var…

I september fik vi lidt uventet en meddelelse om, at vores sognepræst Lars Brinth igennem ca. 6 år valgte at stoppe pr 1. oktober. Så den 20. september var der afskedsgudstjenes i både Bjergby og Mygdal kirker. Efterfølgende var der frokost i Sognehuset, hvor kun ca. 50 deltog. Det var igen Coronaen, der satte sit aftryk på det.

I perioden fra Lars Brinth rejste, og til den nye præst kom, havde vi afløsning af de to præster fra Tversted og Bindslev

Den 15. september var der så Menighedsrådsvalg. Den 1. søndag i advent, som var den 29. november, tiltrådte det nye menighedsråd.

Efterfølgende  kom der igen til at stå Corona over det hele. Vi måtte helt aflyse bl.a. julegudstjenesterne.

2021 startede med, at vi fik ansat en ny præst. Præsteparret flyttede ind i Præsteboligen i december 2020, men vores nye præst Kristoffer Vinther Olesen blev først ansat den 1. februar. 2021.

Ved både ordinationen i Budolfi kirke i Ålborg og ved indsættelsen den 30. januar var der igen store begrænsninger i antallet, og det blev desværre ikke den festlige begivenhed, som det burde.

I 2021  måtte vi igen aflyse og indskrænke gudstjenesterne, som kun måtte vare en halv time, og man skulle have mundbind på, og man måtte heller ikke synge.

Der blev dog holdt gudstjenester i Påsken i de to kirker. Ligeledes måtte konfirmationen, som normalt er Store Bededag udsættes til den 4. september.

Den 4. maj var der aftengudstjeneste i Mygdal kirke, hvor bl.a. vores nydannede Kirketrio med organist, kirkesanger og præst optrådte.

Derefter åbnende samfundet langsomt op igen, og de forskellige arrangementer i Sognehuset startede igen. Vi kunne også holde Høstgudstjenester i Tanggård igen. Her havde Søren Smalbro traditionen tro, omdannet  laden til et hyggeligt kirkerum med alter, kors og siddepladser alt sammen lavet af halmballer

Den 3. oktober var der Høstgudstjeneste i Mygdal. Det var også en festlig dag med indvielse af en ny messehagel, til erstatning af den grønne, som vist var lavet i 70érne

Vi nåede lige at opleve en kirke uden restriktioner, men inden jul blev der igen indført arealkrav i kirkerne Bjergby kirke 72 og i Mygdal 46.

Da Coronasmitten steg og steg måtte vi igen aflyse bl.a. juletræsfesten i Sognehuset.