Årsberetninger

Menighedsrådets årsberetning for 2023

 

 

Der er jo sket det, som de fleste ved, at vores sognepræst Kristoffer Vinther Olesen sagde op den 1. juni 2023.

Allerede i november kunne vi så byde velkommen til Mette og Jari Dolberg. Det var rigtig dejligt at det kunne gå så hurtigt.

Der er stor præstemangel og derfor rigtig svært at få en sognepræst i de små sogne.

Noget andet var også, at vores graver i Mygdal sagde op og valgte at gå på pension. Der valgte vi så, at i stedet for at have to gravere, som jo var et levn fra tiden da der var to menighedsråd, at erstatte med en graver og så to medhjælpere. Vi synes i menighedsrådet og håber også andre er enige i, at det har fungeret rigtig godt.

I menighedsrådet har vi sagt farvel til Åse, som var kasserer. Åse stoppede af personlige årsager, og stor tak til Åse for det arbejde hun udførte.

Hanne Kronborg, som er sekretær, kontaktperson sagde at hun mente, at det kunne hun også godt klare i den tid, der var tilbage af perioden. Så også tak til dig Hanne.

Som alle måske ved, skal vi have valg til menighedsrådet, som er Folkekirkens demokrati, her til efteråret.

Den 14. maj er der et orienteringsmøde i alle sogne i Danmark.

Den 17. september er der Valgforsamling eller selve valget, og når det nye kirkeår begynder den 1. søndag i Advent, som i år er den 1. december, skal det nye menighedsråd gerne være på plads.

Jeg vil gerne her opfordre til, at I spreder budskabet om valget. Der bliver brug for nye medlemmer, og vi ser gerne, at også yngre finder det interessant at gå ind i arbejdet, som selvfølgelig tager lidt tid, men det er overkommeligt. Vi holder møder ca. en gang om måneden.

Jeg kan kun sige at det er rigtig interessant. I den tid jeg har været med (Ca. 12 år) har vi renoveret Bjergby kirke, bygget og udbygget præsteboligen, renoveret Sognehuset og vi er nu i gang med Våbenhuset i Mygdal, som I alle ved er ved at synke.

Derudover har vi i ansat 3. præster, en graver, gravermedhjælpere, organist og forskellige kirkesangere mm

Noget andet er, at vi jo arvede ca. 2 millioner, som skulle bruges på kirken og arbejdet omkring den. Vi har købt højskolesangbøger, børnebibler, bibler til brudepar, børnemøbler og koncerter.

Vi har her den 14. marts et møde med en kirkegårds arkitekt. Vi har et ønske om at få noget stabilt underlag på gangene rundt på kirkegården, så også folk i kørestole og rollatorer kan komme omkring. Men inden vi gør det, vil vi gerne have en plan over, hvad vi vil med kirkegården i fremtiden.

Derudover har vi planen om AV-udstyr til kirken og Sognehuset og en Hjertestarter ved Graverbygningen.

Men en opfordring her til jer, hvis I sidder med en god ide´ så hører vi gerne fra jer. To millioner er trods alt mange penge.

Nogen vil måske mene, at vi kunne bruge noget af beløbet til Mygdal kirke, men testamentet beskriver udtrykkeligt, at det skal bruges til Bjergby kirke og efter menighedsrådet ønsker.

Til slut vil jeg opfordre jer til at møde op til de to møder, som jeg tidligere har omtalt.

 

Alice Rokkjær

Formand for Bjergby-Mygdal menighedsråd