Årsberetninger

Årsberetning 28. marts 2019

Så er tiden kommet, hvor vi i Menighedsrådet gerne vil orientere jer om, hvad der er sket i de to sogne, siden vi sidst have fællesmøde.

Dette er Menighedsrådet’s 3. valgperiode. Vi har haft lidt udskiftning, da Birgit, valgt i Mygdal sogn, valgte at udtræde og Louise, valgt i Bjergby sogn, har taget orlov. Dette har bevirket, at vi har haft bud efter to suppleanter. Hanne Kronborg og Jørgen Juul Mikkelsen. Hanne sagde ja til posten som kontaktperson, og Jørgen er menigt medlem af menighedsrådet. Stor tak til jer, fordi I sagde ja med det samme.

Vi bliver som menighedsråd betroet ganske mange penge, som vi så prøver at bruge bedst muligt. Når året så gøres op, er det altid med en vis spænding vi imødeser resultatet. Hvordan ser regnskabet ud?

I regnskabet 2018 har vi haft et lille underskud. Sidste regnskabsår viste et lille overskud og året før underskud, så det er ikke nemt at ramme det 100%

Vi holder Menighedsrådsmøder ca. hver måned. Dog har vi holdt en del ekstra møder vedr. Bjergby kirke’s restaurering. Sidste år fortalte jeg, at vi lukkede Bjergby kirke den 7.maj, og at biskop Henning Toft Bro ville komme den 1. søndag i advent, hvor vi håbede på at kirken ville være færdig.

Som I sikkert alle ved, kom det jo ikke til at holde stik. Vi har ventet og ventet…….som mange andre menighedsråd…. på, at vi skulle få noget retur fra bl.a. Nationalmuseet, som jo er inde i billedet, når man skal restaurere en gammel kirke. Det kom så endelig her i marts med nogle små rettelser, som vi så skulle svare på. For ikke at blive yderligere forsinket, har vi valgt at sende udbudsmaterialet til de forskellige håndværkere og så holde licitation, og så regner vi med at den endelige tilladelse kommer, og at vi så kan lukke kirken i uge 21. Biskoppen har igen skrevet i sin kalender, at han skal til Bjergby 1. søndag i advent, så vi håber det holder, og at der ikke skal en tredje rettelse til hans kalender.

Siden sidste møde har vi bl.a. fået orglet i Mygdal kirke renoveret og de to messinglysekroner, samt de små lamper på væggene, er sendt til gørtleren i Hjørring for at blive pudset og så få nye ledninger mm så der kan installeres LED-lys. De er sidst blevet pudset engang i 70érne, så det var tiltrængt.

Begge kirker og graverbygninger skal kalkes i år. Det er noget der sker hver tredje år.

Sognehuset, som jeg nævnte sidste år skulle have en let sandblæsning, gik desværre ikke helt som vi havde tænkt os. Der blev ”sandblæst” helt i bund, så vi stod pludselig med en hel ny situation. Det gav lidt søvnløse nætter. Kloge folk blev tilkaldt, og det endte med at Sognehuset blev pudset og skal efter Påske males hvidt igen. De udvendige lamper bliver renoveret, udvendige døre og vinduer bliver malet og så skulle det gerne ende med et rigtig flot resultat.

Personalemæssigt har vi sagt goddag til en ny kirkesanger, nemlig Freja Gru, som blev ansat den 1. september. Vi har så desværre fået at vide, at Freja påtænker at studere teologi i Århus, og hun derfor fratræder til 1. juli.

Ligeledes har vores graver Niels Kirkholm valgt at gå på pension fra 28. februar. Stor tak til ham for de mange år.

Da vi står i en situation hvor vi regner med at Bjergby kirke er lukket og der så ingen kirkehandlinger vil være i det næst halve år, har vi valgt at bruge tid på at finde de rigtige løsninger. Kirkegården skal selvfølgelig passes og vi har derfor ansat gravemedhjælperen Betty Søttrup Thomsen fra 1. marts. Betty er jo kendt af mange, da hun gennem mange år har været ansat fra april til november.

Vi har kontaktet klokkekonsulent Per Rasmus Møller med henblik på automatisk klokkeringning i begge kirker. Der er ikke noget problem med at få det installeret i Bjergby, da klokken er fra 1867 og støbt i København, men klokken i Mygdal er blandt landets ældste og støbt på stedet i 1560, men også her kan der findes en løsning ved at man anskaffer en aflastningsklokke. Automatisk klokkeringning er noget af det vi skal have med i vores overvejelser, da der både kan spares lønkroner, men der kan også komme noget arbejdsmiljø ind i billedet på et tidspunkt.

Af aktiviteter kan jeg bl.a. nævne at vi sidste år den 17. maj havde en rigtig vellykket tur til Gl. Estrup. Den 23.maj går turen til Fur og man kan allerede nu tilmelde sig.

Vi har haft to velbesøgte koncerter med Vendsyssel Festival, som vi fik flyttet tilbage til Bjergby kirke, da den ikke blev lukket, som vi havde forventet, men i år finder koncerterne sted i Mygdal kirke.

Fælleskoret, hvor kirkekorene i Bjergby-Mygdal, Tversted og Hirtshals er gået sammen, har også givet velbesøgte koncerter i de respektive kirker.,

De frivillige, der holder Fællesspisning i Sognehuset har i år haft forskellige arrangementer, men også Sogneeftermiddagene har budt på et varieret program. Jeg vil anbefale jer at holde øje med programmerne, når de kommer ud.

Der har været afholdt Familiegudstjenester, grill ved Mygdal kirke, høst-og Lucia gudstjenester i både Mygdal og Bjergby og så selvfølgelig også almindelige gudstjenester i de to kirker.

Børnekor, Babysalmesang og Minikonfirmander kører som planlagt, men der er desværre i år kun konfirmation i Bjergby kirke, dog med hele 24 konfirmander. Som noget nyt, har der også været afholdt et velbesøgt møde for forældre til konfirmanderne

Vi har desværre måttet sige farvel til Mandagscafeen, som blev holdt den første mandag i måneden og ligeledes Bazaren i november.

Til slut vil jeg takke menighedsråd, ansatte, vikarer og frivillige for deres store arbejde i Bjergby Mygdal Sogn.